Camellia Garden

  • Camellia Garden
  • Camellia Garden
  • Camellia Garden
  • Camellia Garden
  • Camellia Garden
  • Camellia Garden

Mô tả

Vườn Hoa Trà – Camellia Garden là một khu vườn với không gian mở lớn, có sức chứa tới gần 400 khách và mái che bạt thoáng đáng. Khu vườn sẽ là một không gian đặc biệt cho những buổi tiệc cưới phong cách, hay những tiệc chiêu đãi lớn của Công ty.

Liên hệ