Sảnh Ivy Garden

  • Sảnh Ivy Garden

Mô tả

Vườn Thường Xuân – Ivy Garden là một khu vườn dành riêng cho những sự kiện cá tính. Lãng mạn hay vui tươi, chúng tôi có thể sắp đặt Vườn Ivy thành một không gian thật đặc biệt dành riêng cho sự kiện của bạn.

Liên hệ